Update stand van zaken clubgebouw

Het is komkommertijd dus 9 augustus j.l. heeft er in het NHD een artikel gestaan over onze nieuwbouwplannen. Dit betekent zeker niet dat alles rond is! Uiteraard is hier toestemming voor nodig van het hoogste orgaan binnen de vereniging en dat is de Algemene Ledenvergadering. Hoogste tijd dus voor een update van de stand van zaken.

31 mei jl. is er een infoavond geweest waarin jullie zijn geinformeerd over de plannen.
Daarna is er nog veel gerekend en geschaafd aan het ontwerp en de begroting. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een definitieve begroting.

Het eindbedrag komt nog steeds uit boven de doelstelling. Het blijft een begroting dus je kan bij aanbesteding, zeker in de huidige malaise in de bouw, positief worden verrast. Ook is er onzekerheid met betrekking tot de te realiseren zelfwerkzaamheid door de leden. Kortom, het kan nog alle kanten op, ondanks het feit dat we een zeer gedetailleerde begroting hebben.

Het bestuur willen we een helder beeld scheppen voor de leden van de investering en van de financiele consequenties. Daarom heeft het bestuur in een extra bestuursvergadering op 9 juli besloten dat er eerst helderheid moet komen over het investeringsbedrag. Dat betekent dat we eerst gaan aanbesteden. Dit kan op meerdere manieren en daar gaan we ons als bouwteam over buigen.

We willen hierdoor geen vertraging oplopen dus we gaan door met de vergunningaanvraag. Het bestuur heeft daarom het bouwteam de opdracht gegeven door de gaan met het definitieve ontwerp, de aanvraag van de bouwvergunning en een technische beschrijving die nodig is voor een aannemer om te gaan rekenen. De aanvraag van de bouwvergunning heeft geleid tot het artikel in het NHD van 9 augustus j.l. 

Het bestuur gaat ondertussen de financiële consequenties in kaart brengen in verschillende toekomstscenario's. Ook bij een dalend ledental moet het een haalbare kaart zijn dus ook daar moeten we rekening mee houden.  Ook gaan we bij banken informeren naar de financieringsvoorwaarden.

Na de vakantieperiode gaan bouwteam en bestuur volop verder met de plannen. Als dit traject is afgerond komen we met een voorstel aan de Algemene Ledenvergadering.

Binnenkort hangt in de kantine een intekenlijst voor vrijwilligers die een steentje bij willen dragen aan de bouw, in welke vorm dan ook. Aanmelden kan ook nog steeds via clubgebouw@tvhoog-op.nl. Jullie hulp is hard nodig!!

Namens het bouwteam

Frank Wester

Clubgebouw overzicht