Parkeren sportpark de Weijver

Parkeer niet buiten de parkeerplaatsen!

Via de beleidsadviseur Sport van de gemeente Opmeer hebben wij het bericht ontvangen dat er strenger gecontroleerd gaat worden op het langs de weg  parkeren bij het terrein van sportpark de Weijver.

Er is geconstateerd dat door de weeks de parkeerplaatsen vol staan en dat er geparkeerd wordt langs de weg van De Weijver. Langs de weg parkeren is niet toegestaan en dit wordt aangegeven middels borden. Parkeren buiten de parkeervakken kan leiden tot gevaarlijke situaties en kan hulpdiensten belemmeren om snel bij de  sportaccomodaties te komen wanneer nodig.

We willen graag de sporters die met de auto komen dringend verzoeken om de auto's, wanneer er geen parkeerplaatsen meer vrij zijn nabij de sportaccommodaties, te parkeren op het parkeerterrein bij zwemschool Koelemeijer. Hier is voldoende ruimte.

De eigenaar van een voertuig dat buiten een parkeervak wordt geparkeerd, kan een boete krijgen van € 129,00 incl. administratiekosten.

Wij hopen dat we jullie langs deze weg voldoende hebben geïnformeerd.

Clubnieuws Overzicht