Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter

Het bestuur is op zoek naar iemand die de voorzittershamer wil overnemen. Iets voor jou of ken jij iemand die daar geschikt voor is? 

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen heeft Rien van Bruchem helaas zijn functie als voorzitter van TV Hoog-Op neergelegd. In een persoonlijke brief aan de leden heeft hij zijn beweegredenen hiervoor uitgelegd.

Het bestuur is daarom op zoek naar iemand die de voorzittershamer wil overnemen. Iets voor jou of ken jij iemand die daar geschikt voor is?
We zoeken een betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging. 

Hoofdtaak: Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met een aantal andere bestuursleden het dagelijks bestuur.

Wat het voorzitterschap in hoofdlijnen inhoudt:

  • Je zit bestuursvergaderingen voor (ongeveer 7 keer per jaar), neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid;
  • Je coördineert (delegeert) bestuurs- en commissiewerkzaamheden en ziet samen met andere bestuursleden toe op de uitvoering;
  • Je vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen;
  • Je onderhoudt contacten met andere (tennis)verenigingen en andere mogelijke samenwerkingspartners;  ook heb je contact met onze tennis - en padelschool;
  • Je zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor;
  • Je bent met regelmaat aanwezig bij belangrijke evenementen, je houdt je bezig met het persoonlijk bedanken van vrijwilligers/commissies, het helpen van, en als back-up fungeren voor, andere bestuursleden.

 Je neemt initiatieven om de vereniging b(l)oeiend te houden.

En dat alles voor de mooiste, gezelligste en meest sfeervolle tennis- en padelvereniging van de gemeente Opmeer, die zich graag blijft ontwikkelen.

Heb jij interesse om onze prachtige vereniging te leiden en wil je in meer detail weten wat hiervoor nodig is? Stuur een e-mail naar onze penningmeester Hans van der Plas, emailadres: penningmeester@tvhoog-op.nl 

Clubnieuws Overzicht