In Memoriam Erelid en oud-voorzitter Jan Beuling

In memoriam Erelid en oud-voorzitter Jan Beuling

Tijdens mijn vakantie ontving ik het bericht dat Jan Beuling, oud-voorzitter en erelid van TV. Hoog-Op, op woensdag 3 augustus op 79-jarige leeftijd is overleden.

Jan was van 1992 tot het jaar 2000 een betrokken voorzitter van onze vereniging en heeft in die jaren veel overleg gehad met de gemeente Opmeer over vernieuwing van de oude Mateco tennisbanen en de eerste gesprekken gevoerd over de mogelijke verzelfstandiging van TV. Hoog-Op. Vanuit zijn financiële achtergrond heeft Jan bij zijn afscheid een financieel gezonde vereniging achtergelaten.

Jan kon in het jaar 2000 het voorzitterschap van TV. Hoog-Op niet meer combineren met de zorg voor zijn zieke vrouw en grote liefde Loes. Om deze reden heeft Jan destijds de keuze gemaakt om het voorzitterschap over te dragen aan Joost Brockhoff.

Een aantal jaren na het overlijden van zijn vrouw Loes heeft Jan toch zijn racket weer opgepakt en was hij, samen met zijn tennismaat Bert Olden, wekelijks weer verschillende dagen op de tennisbaan te vinden. Ook bleef Jan zeer betrokken bij onze vereniging en was hij een trouwe deelnemer aan de Algemene Leden Vergaderingen en was hij een fijn klankbord voor zijn opvolger bij belangrijke momenten voor TV. Hoog-Op. Ook tijdens de ALV in 2021 was Jan aanwezig op de ALV bij het afscheid van Joost Brockhoff en de benoeming van mij als nieuwe voorzitter.  

Helaas heeft Jan het afgelopen jaar om gezondheidsredenen niet meer op de baan gestaan en werd de wekelijkse tenniswedstrijd ingeruild voor het wekelijks bijpraten met Bert Olden onder het genot van een kop koffie.

Namens het bestuur en alle leden van TV. Hoog-Op, wens ik zijn kinderen, kleinzoon en familie veel sterkte toe met het verwerken van dit plotselinge verlies.

Beste Jan, bedankt en rust zacht!

Namens bestuur en leden van TV. Hoog-Op,

Rien van Bruchem

Clubnieuws Overzicht