Dringend verzoek vanuit de Onderhoudscommissie; Banen vegen!

Vanochtend hebben de vrijwilligers van onze Onderhoudscommissie zoals iedere vrijdag weer hard gewerkt aan het onderhoud van ons park. Het valt op dat er te weinig wordt geveegd na het spelen. Vooral bij de Padelbanen is hier meer aandacht voor nodig. 

Om de doorlaatbaarheid, de bespeelbaarheid en de levensduur van onze tennis- en padelbanen zo goed mogelijk te houden is baanonderhoud van het grootste belang. De Onderhoudscommissie voert deze werkzaamheden graag uit maar wijst de leden op het vegen van de banen na het spelen. Om de banen in optimale conditie te houden is vegen van het grootste belang. Dit geldt dus óók voor de padel banen! Vanuit de OC het verzoek hier gehoor aan te geven en elkaar, en ook huurders aan te spreken wanneer er niet geveegd wordt. 

Laten we er met elkaar weer een gewoonte van maken, Namens de OC en het bestuur hartelijk dank!

Clubnieuws Overzicht