!! Informatieavond clubgebouw 31 mei 19:30 !!

Het bestuur van TV. Hoog-Op heeft tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering de hernieuwde plannen rondom het ontwerp en de voorgenomen bouw van het nieuwe clubgebouw toegelicht. Basis voor deze vernieuwde plannen waren de noodzakelijke kostenreductie en feedback vanuit de leden tijdens de informatieavond vorig jaar juli t.a.v. de toenmalige plannen.

Een in het leven geroepen werkgroep, bestaande uit enthousiaste leden met een “ bouw-achtergrond ” en een kleine delegatie vanuit het bestuur, zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om een Voorlopig Ontwerp op te stellen van het nieuwe clubgebouw.

Hierbij hebben zij, de nieuwe uitgangspunten vanuit het bestuur, de feedback vanuit de infoavond en aandachtspunten vanuit de Algemene Leden Vergadering meegenomen. 

 

Het Voorlopig Ontwerp is op 3 mei aan het bestuur van de vereniging gepresenteerd en deze waren unaniem zeer enthousiast over dit ontwerp. 

 

De volgende stap in het proces is om jou als lid te informeren over dit Voorlopig Ontwerp en de vervolgstappen te delen in het gehele proces. 

 

Dit informeren willen wij doen op donderdag 31 Mei om 19.30 uur  in ons clubgebouw. 

 

Graag vernemen wij van jou of je aanwezig kunt zijn op deze informatieavond. 

 

U kunt zich aanmelden voor deze infoavond door een mail te sturen naar: 

 

bestuur@tvhoog-op.nl onder vermelding “info avond nieuw clubgebouw”.

 

Met sportieve groet, 

Namens het bestuur van TV. Hoog-Op, 

 

 

Joost Brockhoff 

Voorzitter 

 

 

Accomodatie Overzicht