ALV besluit unaniem voor Padel!

1 juli 2020 is een historische dag voor TV Hoog-Op. In een bijzondere setting heeft de Algemene Ledenvergadering unaniem ingestemd met het voorstel om te investeren in padel!

Vanmorgen vroeg zijn de werkzaamheden op het park begonnen met het verwijderen van het hekwerk en het weghalen van het kunstgras. 

Dit betekent dus dat de banen voorlopig niet bespeelbaar zijn! We zijn in gesprek met buurverenigingen om de mogelijkheid te bieden om daar te kunnen tennissen. Zodra meer bekend is horen jullie dat.

Tijdens de ALV is gestemd over vier voorstellen:

1. Investeren in drie padelbanen op de plek van baan 8. Unaniem voor (ca 75 aanwezigen).

2. Investeren in een extra baan tussen baan 5 en de tennishal. 1 tegenstem.

3. Investeren in de vervanging van straatwerk en hekwerk. 1 tegenstem.

4. Mandaat om bij de bank een tijdelijke kredietfaciliteit aan te vragen om de teruggaaf van btw (bosa subsidie) tijdelijk te overbruggen. Unaniem voor.

Het was een unieke bijeenkomst met een prachtig podium met grote schermen en een geluidsinstallatie, verzorgd door Herman ter Veen en zijn zoon (Sense Events). De aanwezige leden en belangstellenden zaten op anderhalve meter op baan 4 en 5 rondom het podium.  Ook de weergoden stemden voor. Pas na de stemming kwam er wat regen naar beneden. De kantinecommissie verzorgde, 'corona proof', de inwendige mens met koffie, thee, een gevulde koek en... bubbels na de stemming.

Naast de vele leden was er een grote afvaardiging van Baars Tennisschool en Ruud Padel. Eric de Lange, voorzitter van TPC Daalmeer, was ook aanwezig en hield een inspirerend betoog over padel en wat het TPC Daalmeer heeft gebracht. 

Voorzitter Joost Brockhoff leidde de vergadering. Vice Voorzitter Frank Wester presenteerde het padel gedeelte en de stemming over de voorstellen.  Super dat iedereen overtuigd raakte van het nut en misschien wel de noodzaak voor Hoog-Op. Er werden ook een aantal goede vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die we zeker mee kunnen nemen bij de uitwerking van de plannen.

Ben je ook enthousiast geraakt en wil je iets betekenen? Geeft je op als vrijwilliger voor de nog op te richten padelcommissie! Mail naar padel@tvhoog-op.nl.

Naast padel was het ook een 'normale' ledenvergadering en zijn o.a. de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 goedgekeurd. Toegetreden tot het bestuur is Rien van Bruchem als beoogd opvolger van Joost als voorzitter. Ook is Hans van der Plas geintroduceerd. Hij zal, samen met zijn vrouw Annet, vanaf volgend jaar het stokje overnemen van Loes Niele als Penningmeester. Als bestuur zijn we uiteraard heel blij met deze versterkingen en opvolgingen. Marije Jonker en Sven Bruin hebben afscheid genomen van het bestuur.  Marije blijft wel actief in de seniorencommissie. Sven zal zeker voorlopig nog betrokken blijven bij de renovatie van het park vanuit zijn expertise op dat vlak.  Willem van der Meer stond ook in het rooster van aftreden. Tot vreugde van allen plakt Wim er op z'n minst nog een periode aan vast!

Er is ook gestemd over een belangrijke statutenwijziging. We kunnen vanaf nu ook digitaal een ledenvergadering houden en rechtsgeldig stemmen. Dit biedt een uitkomst als fysiek vergaderen niet mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van een pandemie.

Aan alle betrokken; succes met de alle werkzaamheden de komende tijd op het park. Voor de vakantiegangers onder ons: een hele fijne vakantie gewenst. We hopen snel weer te kunnen tennissen en padellen met elkaar! Meer foto's zullen volgen op de site en de socials.

De presentatie met alle details staat op de ALV pagina (inloggen nodig)

Met sportieve groet,

Het bestuur van TV Hoog-Op

 

 

 

 

 

 

 

 

Padel Overzicht