Alarm en toegangssysteem

Bij tv Hoog-Op is er naar gestreefd om de toegang tot de diverse ruimten ‘sleutel-loos’ te maken. Hierdoor zijn de sleutels vervangen door jouw, geautoriseerde, ledenpas. Belangrijk voor als je binnenkort kantinedienst hebt!

Nieuwe situatie:

Om sleutelvrij het clubgebouw te kunnen betreden, is de installatie aangepast. De keukendeur is voorzien van een elektrische deuropener, en de toegangsdeuren naar kantine worden door zogenaamde “houdmagneten” vergrendeld. Tevens zijn in de hal twee kaartlezers gemonteerd, één bij de keukendeur en één op de kolom rechts naast de deur naar buiten.

Toegang hal tussen 8.00 uur en 24.00 uur:

Wat betreft de toegang tot de hal verandert de situatie niet. Tussen 8.00 uur en 24.00 uur hebben alle leden, en diegene met een tijdelijke clubpas, overdag en ’s avonds, toegang tot een deel van het clubgebouw. Namelijk; de hal met het afhangbord, kleedkamers en toiletten. Toegang wordt verkregen door de pas door de kaartlezer buiten naast de deur te halen, en hiermee de buitendeur te ontgrendelen.

Toegang kantine/keuken tussen 8.00 uur en 24.00 uur:

Die leden, die door het bestuur zijn geautoriseerd, kunnen met hun ledenpas het alarm uitschakelen en de toegangsdeuren naar kantine en keuken ontgrendelen. Ook het lid dat op een bepaalde dag bardienst heeft, wordt hiervoor, voor die bepaalde tijd geautoriseerd.  Bij vertrek wordt ook weer met de ledenpas het alarm ingeschakeld en de deuren vergrendeld.  De procedure is als volgt:

Toegang tot de hal, op de bekende wijze via de kaartlezer bij de buitendeur. Alarm uitschakelen via de kaartlezer bij de keukendeur. Houdt daartoe je ledenpas voor de kaartlezer.

Alarm uitschakelen

  • Houdt de geautoriseerde ledenpas voor de kaartlezer naast de keukendeur.
  • Het blauwe indicatielichtje licht even op
  • Na ca 4 sec. volgen twee piepjes en ‘melodietje’
  • Keukendeur wordt ontgrendeld evenals de dubbele kantine deuren.

Eventueel kan de ledenpas in de kaarthouder bij de lichtschakelaars kantine worden geduwd waardoor het toegangshek open blijft staan en de haldeur ontgrendeld blijft.

 Afsluiten kantine/keuken:

  • Controleer voor vertrek of alle ramen zijn gesloten, de dubbele toegangsdeuren naar de kantine gesloten zijn, en de kaart om het toegangshek open te houden, uit de kaarthouder is verwijderd
  • Bij vertrek dient het alarm weer te worden ingeschakeld door de ledenpas voor de kaartlezer op de kolom naast de buitendeur te houden. Hier is ook een indicator gemonteerd waarop de status van het alarm zichtbaar is (groen= alarm uitgeschakeld, rood = alarm ingeschakeld).

Alarm inschakelen.

  • Houdt de geautoriseerde ledenpas voor de kaartlezer
  • Er volgt een continue pieptoon
  • Na ca 4 sec volgen twee piepjes
  • Na ca 6 sec wordt het alarm ingeschakeld en de keukendeur en kantinedeuren vergrendeld.

Als alarm niet inschakelt, controleer dan of de ramen en deuren goed zijn gesloten en probeer opnieuw.

Het alarm is ingeschakeld als het rode signaallampje naast de kaartlezer gaat branden. Ook branden dan twee rode ledlampjes aan de onderzijde van de houdmagneten, boven de dubbele toegangsdeur van de kantine. Tussen 08.00- 23.00 uur kan de hal vrij worden verlaten. Buiten deze tijd heeft u 10 seconden de tijd om het gebouw te verlaten, anders gaat het alarm alsnog af.

Je ledenpas wordt geautoriseerd om het alarm te kunnen bedienen. Dit is op basis van jou bondsnummer dus neem altijd je eigen pas mee. Als iemand voor jou invalt: zorg ervoor dat dit een week van tevoren is aangepast in de planner op de website. Als dit niet kan: zorg ervoor dat die persoon jou pas meeneemt! Anders kan die persoon het alarm niet uit en aanzetten.

 

Kantine Overzicht