!Hoog-Op sleutel-loos: nieuw alarm- en toegangssysteem!

TV. Hoog-Op streeft er naar om de toegang tot de diverse ruimten ‘sleutel-loos’ te maken. Hiertoe is het bestaande toegangssysteem en het alarmsysteem aangepast en worden de sleutels vervangen door jouw ledenpas. Belangrijk voor als je binnenkort kantinedienst hebt! Dit gaat vanaf vandaag in!

Nieuwe situatie:

Om sleutelvrij het clubgebouw te kunnen betreden, is de installatie aangepast. De keukendeur is voorzien van een elektrische deuropener, en de toegangsdeuren naar kantine worden door zogenaamde “houdmagneten” vergrendeld. Tevens zijn in de hal twee nieuwe kaartlezers gemonteerd, één bij de keukendeur en één op de kolom rechts naast de deur naar buiten.

Toegang hal tussen 8.00 uur en 24.00 uur:

Wat betreft de toegang tot de hal verandert de situatie niet. Tussen 8.00 uur en 24.00 uur hebben alle leden, en diegene met een tijdelijke clubpas, overdag en ’s avonds, toegang tot een deel van het clubgebouw. Namelijk; de hal met het afhangbord, kleedkamers en toiletten. Toegang wordt verkregen door de pas door de kaartlezer buiten naast de deur te halen, en hiermee de buitendeur te ontgrendelen.

Toegang kantine/keuken tussen 8.00 uur en 24.00 uur:

Die leden, die door het bestuur zijn geautoriseerd, kunnen met hun ledenpas het alarm uitschakelen en de toegangsdeuren naar kantine en keuken ontgrendelen. Ook het lid dat op een bepaalde dag bardienst heeft, wordt hiervoor, voor die bepaalde tijd geautoriseerd. Bij vertrek wordt ook weer met de ledenpas het alarm ingeschakeld en de deuren vergrendeld.         De te volgen procedure is als volgt:

 • Toegang tot de hal, op de bekende wijze via de kaartlezer bij de buitendeur.
 • Alarm uitschakelen via de nieuwe kaartlezer bij de keukendeur. Haal daartoe je ledenpas door de kaartlezer. Als het alarm wordt uitgeschakeld wordt de keukendeur ontgrendeld. Ook de deuren naar de kantine worden dan ontgrendeld.
 • Doe de kaart, om het toegangshek open te houden, in de kaartlezer naast de dubbele toegangsdeuren van de kantine

 Afsluiten kantine/keuken:

 •  Controleer voor vertrek of alle ramen zijn gesloten, de dubbele toegangsdeuren naar de kantine gesloten zijn, en de kaart om het toegangshek open te houden, uit de kaarthouder is verwijderd
 • Bij vertrek dient het alarm weer te worden ingeschakeld door de ledenpas door de kaartlezer op de kolom naast de buitendeur te halen. Gedurende het inschakelen zijn de volgende pieptonen hoorbaar: 
  •  Continue piep: uitlooptijd
  •  2x pieptoon: alarm gaat inschakelen
  • Snelle pieptoon: alarm kan niet inschakelen- controleer of ramen, deuren zijn gesloten en de kaart uit de kaarthouder is verwijderd. De snelle pieptoon kan worden uitgeschakeld door de ledenpas nogmaals door de kaartlezer  te halen.
 •  Het alarm is ingeschakeld als het signaallampje bij de kaartlezer gaat branden. Ook branden dan twee rode ledlampjes aan de onderzijde van de houdmagneten, boven de dubbele toegangsdeur van de kantine.
 •  Tussen 08.00- 24.00 uur kan de hal vrij worden verlaten. Buiten deze tijd heeft u 10 seconden de tijd om het gebouw te verlaten, anders gaat het alarm alsnog af.

Dus.. als je vanaf heden kantinedienst hebt: 

Geen sleutels meer ophalen bij de Fam Bruin! Je ledenpas/bondspas wordt geautoriseerd om het alarm te kunnen bedienen. Dit is op basis van jou bondsnummer dus neem altijd je eigen pas mee. Als iemand voor jou invalt: zorg ervoor dat dit een week van tevoren is aangepast in de planner op de website. Als dit niet kan: zorg ervoor dat die persoon jou pas meeneemt! Anders kan die persoon het alarm niet uit en aanzetten.

 

Paslezer bij keukendeur om alarm uit te zetten. Slot gaat open als alarm uit is.

 Houdmagneten bij de kantinedeuren. Gaan open als alarm uit is.

Paslezer bij uitgang, om alarm in te schakelen bij afsluiting.

Kantine Overzicht