Nieuwbouw Clubgebouw

Zoals bekend zijn we al een aantal jaren bezig met de realisatie van een nieuw clubgebouw. Een ingrijpend project, zowel financieel als organisatorisch. Daarom moeten we de tijd nemen en geen overhaaste beslissingen nemen. We doen dit tenslotte voor de komende 30 jaar!

Waarom een nieuw clubgebouw voor TV Hoog-Op?

Het huidige clubgebouw is 38 jaar oud Het huidige clubgebouw is al diverse keren verbouwd De staat van het pand vereist een grondige renovatie. Kleedkamers, douches en toiletten zijn onder “norm” en niet meer van deze tijd Keuken voldoet steeds minder aan de hygiëne eisen. Dit gebouw kan geen 30 jaar meer mee en daarom willen we toewerken naar een modern, gezellig, functioneel en duurzaam nieuw clubgebouw.

Wat is er tot nu toe gebeurd:

> In 2009 gestart met de voorbereiding van een nieuw clubgebouw (programma van eisen en schetsontwerp).

> Tijdens ALV 2010 presentatie naar leden van de eerste schetsen door Boudewijn.

> In 2010 en 2011 gesprekken met gemeente over het ontwerp en de locatie.

> Tijdens ALV 2011 toelichting door Boudewijn over gewijzigd schetsontwerp op nieuwe locatie

> Tijdens de ALV 2011 is toestemming gekregen om verder te gaan met het vragen van formele toestemming aan de gemeente voor de bestemmingsplanwijziging. Dit is inmiddels gebeurd.

> Tijdens de ALV 2011 is toestemming gekregen om verder te gaan met de uitwerking van schets- naar definitief ontwerp en van raming naar definitieve begroting. 

> Teruglopend ledental, in combinatie met de afwijzing van de gemeente Opmeer op onze subsidieaanvraag bracht het bestuur op een herbezinning van de plannen in 2011.

> Begin 2012 zijn nieuwe uitgangspunten geformuleerd voor het ontwerp en beschikbaar budget.

> Begin 2012 is een bouwteam geformeerd bestaande uit Boudewijn van Langen, Gert Ursem, Jos Konijn, Joost Klaver, Rene Langedijk en Frank Wester.

> Op dit moment wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp en een kostenraming.

Doelstelling is om in 2012 de voorbereidingen af te ronden.

 

In de uitvoerende fase willen we graag een beroep doen op leden die vanuit hobby of werk affiniteit hebben met de bouw en een bijdrage kunnen en willen leveren, in wat voor vorm dan ook. Bij deze roepen we alle leden op die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de realisatie van dit mooie plan om dit te melden via clubgebouw@tvhoog-op.nl

Clubgebouw overzicht