Kantinediensten

Tijdens het tennisseizoen is de kantine op werkdagen ‘s avonds en tijdens toernooien geopend. Er wordt van alle leden verwacht dat zij ongeveer twee keer per jaar kantinedienst draaien.

 >>Ga naar bardienstplanner>>

Twee algemene regels in de kantine die goed in acht moet worden gehouden:

1. Er wordt GEEN alcohol geschonken aan personen die onder de 18 zijn (bij twijfel altijd vragen om een ID)

2. Er wordt GEEN alcohol geschonken tijdens de jeugdwedstrijden en toernooien!

Als je meedoet aan de interne wintercompetitie ben je verplicht om, samen met jouw tennis-partner, éénmaal kantinedienst te draaien. Bij slecht weer wordt je opnieuw ingedeeld ! Alle leden die kantinedienst draaien zijn verplicht, het IVA certificaat te bezitten, en de regels m.b.t. de uitvoering van de Sociale Hygiëne goed te kennen en uit te voeren.

De kantinediensten worden als volgt georganiseerd: 

 • De kantinediensten worden op de website vermeld. Van jou wordt verwacht dat je dit zelf in de gaten houdt. Je ontvangt ook nog 3x een email, 3 weken vooraf, 1 week vooraf en 1 dag voor je dienst hebt, ter herinnering aan je dienst.
 • Indien een dienst jou niet gelegen komt, moet je zelf met iemand ruilen en dat doorgeven aan Terry Bijvoet (06-40304647). Zorg ervoor dat die persoon wel jou pas heeft ivm de alarmbediening. Bij niet verschijnen ontvang je een boete!! 
 • Bij aankomst doe je met je ledenpas de entreedeur open. Bij de keukendeur haal je nogmaals de pas door de lezer en daarmee schakel je het alarm uit en maak je de deuren open.
 • Mocht het voorkomen dat een biervaatje leeg is; graag even dit filmpje bekijken over hoe je deze kunt verwisselen.
 • Bij het afsluiten eerst controleren of alle ramen en deuren gesloten zijn. Check ook de tussendeur tussen de hal en de keuken, deze moet dicht zijn. Haal je ledenpas door de kaartlezer aan de binnenkant van de entreedeur om het alarm in te schakelen. Uitgebreidere instructie over toegang en alarm: kijk hier.
 • Indien het alarm om wat voor reden dan ook afgegaan is, dient er altijd een sleutelhouder gebeld te worden, die dan moet komen om het alarm te resetten. Indien er niet gereset wordt, kan het alarm niet meer ingeschakeld worden. De personen die je hiervoor kunt bellen staan op de instructie info in de portefeuille.
 • Bij begin van je kantinedienst de kantinepas in de pashouder achter de tussendeur plaatsen. De poort zal nu open blijven staan en de buitendeur zal ontgrendeld blijven ( alleen het groene lampje op de paslezer zal knipperen) en kan iedereen gewoon naar binnen. Vergeet bij sluiten deze pas niet te verwijderen.(lampjes op de paslezer dienen te gaan branden) 
 • Zet een gezellig muziekje aan en indien nodig de verwarming een half/graadje hoger, alleen aan de draaiknop draaien !  (Dit mag uitsluitend diegene doen die kantinedienst heeft). De verwarming wordt door een geprogrammeerde thermostaat aangestuurd. Deze dient altijd op "auto" te staan. De kantine wordt door vloerverwarming verwarmd, het zal dus altijd even duren voordat het warmer wordt. Een halve graad hoger op de thermostaat geeft meer dan genoeg resultaat.
 • Het is wettelijk niet toegestaan om kinderen onder de achttien jaar alcoholische dranken te laten nuttigen. Bij twijfel ( 25+ of niet) moet men zich legitimeren !! Ook kinderen onder de 16 jr. mogen geen kantinediensten verrichten, alleen afwassen is toegestaan. Schroom niet om naar een ID te vragen, eigenlijk moet de persoon in kwestie deze al ongevraagd aan je tonen.! Jij bent ook maar vrijwilliger, en kent maar een beperkt aantal leden van de vereniging.
 • Als de dienst erop zit, verwachten wij dat je de tafels en de bar (lekbak onder de tap even met een paar glazen water doorspoelen) hebt schoongemaakt, dat de afwas is gedaan . Tevens moeten de asbakken, die buiten staan, worden geleegd in de daarvoor bestemde ascontainer.  Dit i.v.m. brandgevaar! 
 • Wil je, vóórdat je de kantine verlaat, de verlichting uitschakelen, schakelaars achter de tussendeur, naast de pashouder. Alléén de verlichting in de kantine zelf kan bediend worden, alle andere verlichting in het gebouw gaat automatisch aan - uit.
 • Als je het prettig vindt om bij het verlaten van de kantine begeleiding te hebben, kan je beveiligingsdienst “Regio Control” bellen. Het telefoonnummer vind je bij de telefoon en bij de kassa. 
 • Een overzicht van telefoonnummers van huisartsen en alarmdiensten hangt bij de telefoon.  

Enkele spelregels: 

 • Degene die kantinedienst heeft, mag als regel 2 x koffie en 1x een andere consumptie nemen. 
 • Wanneer er niet genoeg leden zich hebben opgegeven voor kantinedienst, kun je  twee (of meer) maal worden ingedeeld. 
 • Degene die dienst heeft, tennist op dat moment niet. 
 • Je bent verplicht de openings- en sluitingstijden; van 19.30 uur tot 23.30 uur te hanteren. Over de sluitingstijd nog even dit: tijdens de competitie in het weekend sluit de kantine één uur na afloop van de laatste partij. 

Vind je het leuk om kantinediensten te draaien en je bent nog handig ook,  dan willen wij graag gebruik maken van jouw diensten bij bijzondere evenementen, bijvoorbeeld bij het Open Toernooi of andere toernooien. Wij stellen het zeer op prijs als je dat aan ons doorgeeft.   

Indien je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met de kantinecommissie. 

Algemene Informatie en contactgegevens Overzicht