Vacature omschrijvingen

Op dit moment is er een groot aantal vacatures binnen de tennisvereniging. Het bestuur is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Hierbij ontvang je de taak- en functieomschrijvingen van de vacatures die er momenteel zijn. Wij hopen dat de omschrijvingen voldoende duidelijkheid bieden. Indien je geïnteresseerd bent, willen wij graag persoonlijk e.e.a. verder toelichten. Mail of bel gerust voor meer informatie naar info@tvhoog-op.nl of neem contact op met de secretaris Anke Kamerik (06-23166954).

Voorzitter

De voorzitter geeft samen met het bestuur leiding aan de verening, bepaalt mede het beleid en treedt op als vertegenwoordigen naar buiten toe. 

De voorzitter:

 • Zit jaarlijks de algemene- en eventuele bijzondere ledenvergaderingen voor

 • Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda

 • Delegeert werkzaamheden binnen het bestuur en ziet toe op de voortgang

 • Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor

 • Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid

 • Houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid

 • Vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen

 • Onderhoudt contacten met andere (tennis)verenigingen en andere mogelijke samenwerkingspartners 

Welke eigenschappen heb je nodig?

 • Je kan leiding geven, werkzaamheden delegeren en afstemmen.

 • Je kan problemen analyseren,  hoofd van bijzaken onderscheiden en het overzicht houden.

 • Je kan goed communiceren en vooral goed luisteren!

Voorzitter Juniorencommissie (JC)

Als voorzitter junioreneugdcommissie leid je de juniorencommissie en zorg je voor een goede taakverdeling. Binnen het bestuur ben je aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met de jongste leden

Samen met de commissie en de tennisschool maak je de korte en lange termijn plannen voor de jeugd voer je deze uit.

Je communiceert en promoot (KNLTB) jeugdactiviteiten met als doel behoud en werven van jeugdleden

Je onderhoudt contacten met ouders en stimuleert hun betrokkenheid bij de vereniging.

Wat moet je allemaal kunnen?

Het belangrijkste is dat je affiniteit hebt met de leugd en ze kan enthousiasmeren.

Ook kan je goed samenwerken met je commissieleden en andere vrijwilligers.

Dat betekent ook delegeren, want het is niet de bedoeling dat je alles zelf doet!

Functionaris Sponsorwerving en PR

Als functionaris Sponsorwerving en PR ben je verantwoordelijk voor het verkrijgen van gelden uit sponsoring of andere bronnen zoals fondsen of subsidies. Je onderhoud contacten met bestaande en potentiele sponsors, de media en je promoot de vereniging naar buiten toe op een positieve manier.

Je kan goed praten en schrijven en je kan goed onderhandelen.

Baanonderhoud

Alle voorkomende werkzaamheden zoals banen onderhouden en blad- en takvrij houden, kleine reparaties aan het hekwerk, controleren van de netten. Je bent redelijk handig em je kan goed werken in teamverband

Mede organisator racketavond maandag

Ieder half uur maak je met de rackets van de aanwezige leden een nieuwe indeling van de koppels en je houdt de tijd bij.

Organisatie overzicht