Uitnodiging voor de ALV 2018 - 19 Maart
Het bestuur nodigt alle seniorleden en de wettelijke vertegenwoordigers van de juniorleden van
TV Hoog-Op uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering 2018.

De volledige agenda en de notulen van 2017 vind je hier achter de login

Datum:    maandag 19 maart 2017

Locatie:   clubgebouw TV Hoog-Op

Aanvang: 20.00 uur

 

Agenda ALV

 

 1. Opening

   

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

   

 3. Notulen van de ALV op 27 maart 2017

         (op website, na het inloggen met bondsnummer en wachtwoord)

   

 4. Jaarverslag van het bestuur (op website, na het inloggen met bondsnummer en wachtwoord)

   

 5. Voornemens voor het seizoen 2018

   

 6. Balans en staat van baten en lasten van 2017 en toelichting

   

 7. Verslag van de kascontrolecommissie over 2017

   

 8. Verkiezing van de kascontrolecommissie voor 2018

   

 9. Begroting 2018 en toelichting van de penningmeester

   

 10. Vrijwilligerstaken en afkoopregeling

   

 11. Wet AGV en voorwaarden privacy gevoelige gegevens van leden

   

 12. Vaststellen contributie voor 2019

   

 13. Aftreden van bestuursleden en verkiezing nieuwe bestuursleden

   

 14. Verkiezing voorzitter

   

 15. Benoeming ereleden

   

 16. Rondvraag

   

 17. Sluiting

 

10-03-2017 | Clubnieuws | 522
Copyright 2018 TV Hoog Op | Powered by AllUnited | Sitemap