Van het Bestuur

Verboden om op het dak van het nieuwe clubgebouw te klimmen! Wanneer er een tennisbal onverhoopt op het dak van het nieuwe clubgebouw terecht komt dan is het verboden om op het dak te klimmen!

Om veiligheidsredenen is bij de bouw besloten om geen ladder te installeren om op het dak te komen. Daarnaast is het ook slecht voor de dakbedekking als hier ondeskundig overheen wordt gelopen. Dus, niet op het dak klimmen voor je eigen veiligheid!

Volg goed de instructie op bij het alarm instellen van het nieuwe clubgebouw!

Het nieuwe alarm bij het clubgebouw is op zich eenvoudig in te stellen maar, volg goed de instructie op die je krijgt     van de familie Vlaar bij het ophalen van de sleutel en portemonnee.  De afgelopen weken is er onnodig alarm geweest bij Regio Control doordat, bij het afsluiten de sleutel van het alarm te     snel aan en uit is gedraaid. Draai dus de alarmsleutel om en wacht daarna even tot het lichtje gaat branden.  Het alarm is dan ingeschakeld.  Draai het alarm dus niet te snel weer uit en vervolgens weer aan!

Let ook op dat, na afloop van kantinedienst alle tussendeuren dicht zijn en de toegang tot de kantine op slot wordt gedraaid!   Wanneer iemand overdag, vanuit de hal, onrechtmatig en zonder sleutel de kantine betreedt, dan gaat het  alarm direct af en ontvangt Regio Control direct een melding!

Accomodatie Overzicht