Baanregels

1. Toegang tot de banen hebben die leden, die hun contributieverplichtingen hebben voldaan en in het bezit zijn van een geldig KNLTB-leden pasje voorzien van een pasfoto. Men is verplicht dit pasje bij zich te hebben en met dit pasje af te hangen op het afhangbord!

2. De banen mogen alleen worden betreden met schoongeveegde tennisschoenen (dus geen andere sportschoenen en niet met zwarte zolen). Het is gewenst tijdens het spelen tenniskleding te dragen. Bij deelname aan een toernooi is het dragen van tenniskleding verplicht. 

3. Uitsluitend leden die met hun tennispas hebben afgehangen op het elektronisch afhangbord hebben recht op speeltijd! Het afhangbord wijst de banen toe. Dit is bindend. Indien u constateert dat het afhangbord niet werkt (bv. een zwart scherm vertoont) dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de personen waarvan het telefoonnummer bij het afhangbord vermeld staat.

4. Na afloop van de wedstrijd, ook wanneer direct een ander uw baan overneemt, bent u verplicht de tennisbaan te vegen en schoon achter te laten. Dus… altijd vegen !!! 

5. De leden hebben het recht met introducés te tennissen. Echter niet op werkdagen na 18.00 uur en tijdens toernooien en kampioenschappen. Ieder lid mag per seizoen niet meer dan driemaal van deze regeling gebruik maken. Een introducé mag hiervan maximaal driemaal per seizoen gebruik maken.  

6. Kinderen mogen niet op de banen worden toegelaten, tenzij om te tennissen. Vanaf de basisschool heeft de jeugd dezelfde rechten en plichten als de senioren.  

7. Basisschooljeugd mag op de werkdagen vanaf 19.00 uur niet afhangen.    

8. Men wordt verzocht erop attent te zijn, dat bladeren en vuil, dat op de banen is terecht gekomen, zo spoedig mogelijk wordt verwijderd. Tevens verzoeken wij ieder lid het terras voor het clubhuis schoon te houden. 

9. Het is toegestaan honden mee naar het park te nemen, mits deze zijn aangelijnd. 

10. Het bestuur vertrouwt op stipte naleving van dit reglement en op de sportiviteit van de leden bij het baangebruik en behoudt zich het  recht voor, om personen die zich niet aan de regels houden, van de baan te verwijderen. 

12. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, is het bestuur gerechtigd aanvullende bepalingen te stellen. 

Algemene Informatie en contactgegevens Overzicht