Onderhoudscommissie

De Onderhoudscommissie draagt zorg voor het algehele onderhoud van het tennispark.  

De commissie is onderverdeeld in drie groepen:

> Het technisch onderhoud aan het clubgebouw en de technische zaken op en rond de banen.

> Het periodiek onderhoud aan de kunstgrasbanen.

> Het periodiek onderhoud van de rest van het park (bestrating, beplanting ed)

Evenals bij de kantinediensten werken we hier met vrijwilligers die in ploegen zijn ingedeeld en volgens een vaste frequentie voor het de banen vegen & slepen en de bladeren in het seizoen verwijderen. De dienstroosters worden in het clubblad en op de website gepubliceerd. 

Het vegen van de baan, na het spelen van een wedstrijd, wordt door iedere speler zelf gedaan. 

De commissie bestaat uit:

Wim vd Meer (Voorzitter)

Joep van de Berg (lid)

Gijs Kalwij (lid)

Jaap Postma (planning)

Gelieerd aan de onderhoudscommissie is het zgn Technisch Team bestaande uit Aad Voet en Cor Koning.

Zij houden zich vooral bezig met de electrotechnische installaties zoals de verlichting, de toegangscontrole en het beveiligingssysteem.

Organisatie Overzicht