De laatste steen voor het nieuwe clubgebouw van TV. Hoog-Op feestelijk gelegd.

Zaterdag 6 juli jl. was het dan zover en kon de laatste steen voor het nieuwe clubgebouw van Tennisvereniging Hoog-Op, op sportpark De Weijver in Hoogwoud-Opmeer, worden gelegd.

(persbericht)

Na de unanieme goedkeuring tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering in december jl., is de grond bouwrijp gemaakt, het oude clubgebouw gesloopt en een tijdelijk clubgebouw op het tennispark geopend.

De afgelopen maanden is door Bouwbedrijf Hooijberg Langedijk Bouw BV, samen met het bouwteam van TV. Hoog-Op en vele vrijwilligers, voortvarend en met veel enthousiasme gewerkt aan de realisatie van het nieuwe clubgebouw. Zo zijn er verschillende onderdelen van de bouw in eigen beheer uitgevoerd zoals o.a.; het metselen van de fundering, het zetten van de binnenmuren en het metselen van een prachtige buitengevel. Op zaterdag 6 juli werd de symbolische laatste steen laten gelegd door onze “meester” metselaars Siem van Langen en Willem Groenewoud die hieraan samen vele dagen en uren hebben gewerkt.

Dit feestelijke moment werd, onder het genot van een hapje en een drankje, bijgewoond door het bestuur, de leden van het bouwteam, aannemer Jan Langedijk en vele vrijwilligers die elk hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat. Na het plaatsen van een koker met hierin wensen van de aanwezigen in de spouwmuur van het clubgebouw werd deze laatste steen, voorzien van een plaquette met de namen van de steenleggers, in de gevel gemetseld.

Voorzitter Joost Brockhoff bedankte Siem, Willem en alle overige aanwezigen voor hun betrokkenheid en inzet waarna met een glas champagne een toast werd uitgebracht op dit mooie resultaat.

De bouw van het nieuwe clubgebouw vordert snel en is ondertussen al “ glas- en waterdicht”. De oplevering staat gepland in september.

Namens het bestuur en bouwteam van TV. Hoog-Op,

Joost Brockhoff 

Clubgebouw overzicht