Juniorencommissie (JC)

De JC organiseert activiteiten voor de jeugd tot en met 17 jaar. In het jaar dat kinderen 18 jaar worden gaan zij over naar de senioren.

De JC is verantwoordelijk voor het uitvoeren van beleid dat door haarzelf is geformuleerd en door het bestuur is goedgekeurd. 

 

Alle jeugdleden zijn verplicht om de zomertrainingen te volgen, deze worden gedeeltelijk betaald door de vereniging. De wintertrainingen kunnen op vrijwillige basis worden gevolgd, deze worden voor het grootste gedeelte door de deelnemers zelf betaald. De trainingen worden verzorgd door Tennisschool Baars

 

Vanaf het seizoen 2001 is er een jeugdselectiegroep opgericht. Deze groep krijgt extra training en zij zullen gestimuleerd worden mee te doen aan externe jeugdtoernooien. Het is de bedoeling het prestatieve tennis bij onze jeugd te promoten en de jeugdleden aan onze vereniging te binden. 

 

De JC organiseert de hierna genoemde activiteiten. Op de site wordt vermeld wanneer en hoe de kinderen hieraan deel kunnen nemen. Het is daarom belangrijk om dit goed te volgen. 

 

Jeugdcompetitie: 

Kinderen  die twee jaar of langer tennissen kunnen zich opgeven voor de voorjaarscompetitie (van begin april tot begin juni). De competitie voor de jeugd wordt gespeeld op woensdagmiddag voor de basisschooljeugd en op zaterdag voor de middelbare school jeugd. 

De competitieteams worden begeleid door een volwassene het liefst één van de ouders van de spelers. Indien er geen vrijwilligers hiervoor zijn, worden de ouders bij toerbeurt ingedeeld.  

 

Clubkampioenschappen: 

Vóór de zomervakantie worden de clubkampioenschappen enkel en na de vakantie worden de dubbel en mix georganiseerd. Alle kinderen die langer dan 1 jaar lid zijn, zijn verplicht mee te doen. 

Zij worden ingedeeld op speelsterkte in poules. Zij spelen altijd twee of drie wedstrijden. 

 

Junior/senior toernooi: 

Dit toernooi wordt georganiseerd bij aanvang van het seizoen, meestal begin april.  

Een kind kan samen met een volwassene inschrijven. De volwassene betaalt dan € 2,50 inschrijfgeld. Dit toernooi wordt op één dag gespeeld. Het betreft een gezelligheidstoernooi, hierbij staan niet de prestaties centraal maar het spelplezier en de gezelligheid. 

 

Junior/senior lichttoernooi: 

Als afsluiting van het seizoen wordt dit toernooi georganiseerd. Dit toernooi wordt in de namiddag en avond gespeeld. De basisschooljeugd krijgt tussen de wedstrijden iets te eten. Als het aantal inschrijvingen dat toelaat, wordt er voor de middelbare schooljeugd een extra activiteit georganiseerd. Ook bij dit toernooi betaalt de volwassene € 2,50 inschrijfgeld. 

Dit is altijd een heel leuk toernooi. 

 

Speldag voor de nieuwe jeugd: 

De speldag wordt georganiseerd op een zaterdag in juni voor kinderen die net met tennis zijn begonnen. Op de tennisbanen worden allerlei circuits opgezet die de deelnemers moeten doorlopen. 

Natuurlijk is er tussen de spellen door tijd voor een lekkere traktatie en krijgen alle deelnemers na afloop nog iets te drinken. 

 

Interne wintercompetitie: 

Voor de jeugdleden van TV. Hoog-Op wordt er, net als voor de senioren, een interne wintercompetitie georganiseerd. Je speelt in poules tegen clubgenoten waarbij, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met gelijke speelsterkte 

 

Kringkampioenschappen:  

Jaarlijks worden in de meivakantie en in de kerstvakantie kringkampioenschappen georganiseerd door het district West-Friesland. De kinderen spelen dan op andere tennisparken. De JC vermeldt dit in het clubblad. 

 

Minitennis en speldag: 

Dit wordt in het voorjaar georganiseerd door de KNLTB. Dit is voor de jonge kinderen. 

Op de site wordt vermeld wanneer dit wordt georganiseerd. 

 

 

E-Mail: junioren@tvhoog-op.nl

 

Organisatie overzicht