Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Nummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
Pasfoto
Max. 8 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
Tennis Categorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Zomertennis Categorie*
[zt_leaguenr]
[zt_value06]
[zt_value07]
Vragen
Vragen over het lidmaatschap
Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging?
Als u momenteel al ergens anders lid bent, wat is dan uw bondsnummer?
 
Bardiensten
Alle seniorleden worden ingedeeld om kantinediensten te draaien,
indien u dit niet wenst, wordt er 35,- extra contributie berekend.
Ik wil geen kantinediensten draaien, en ga akkoord met 35,- afkoop.
 
Betaling contributie
mijn contributie wil ik betalen: *
* Kan niet voor zomerlidmaatschap
Ik wil GEEN automatische incasso
 
Contributies 2017
Senioren 135,-
Junioren 124,-
Zomerlidmaatschap 45,-
Borg voor tijdelijke pas 15,-
Onderstaande vragen zijn voor onze vereniging van belang voor ons beleid
en wij verzoeken u om deze vragen eveneens te beantwoorden.
Vindt u het leuk om vrijwilligerswerk voor TV Hoog-Op te verrichten?
Zo ja, heeft u voorkeur voor vrijwilligerswerk?
(Barvrijwilliger/commissie/bestuur/incidenteel werk)
Heeft u specifieke kennis, die voor TV Hoog-Op van belang kan zijn
en die u incidenteel wilt inzetten voor een activiteit van TV Hoog-Op?
Zo ja, welke kennis is dat?
Opmerking
Copyright 2017 TV Hoog Op | Built with AllUnited powered by IS4C | Sitemap